Subvision Hypnotherapy

Zelfvertrouwen

hypnotherapie zelfvertrouwen

Zelfbeeld is de waarde van hoe je jezelf ziet. Ben je trots als je in de spiegel kijkt? Zie je jezelf als een waardig persoon? Als het antwoord ‘ja’ is, dan is de kans groot dat je een goed zelfbeeld hebt en met een goed zelfbeeld sta je over het algemeen positief in het leven. Maar als het zelfbeeld laag is, dan zijn de gedachten en gevoelens over het algemeen negatief. Jij focust je voornamelijk op je zwakheden en bent te kritisch op de dingen die je doet en de fouten die je maakt. Een laag zelfbeeld tast de kijk op het leven aan en dat werkt door in persoonlijke relaties maar ook op de werkvloer.

vrouw kijkt vrolijk in spiegel
vrouw kijkt zelfverzekerd in de spiegel

Een laag zelfbeeld belemmert het ontwikkelen van relaties, zowel op het persoonlijke als op professioneel vlak. Zelfvertrouwen daarentegen, is gerelateerd tot actie. Het niveau van vertrouwen in de capaciteiten en of iemand hiermee succes zal hebben.

Zelfvertrouwen is een gemoedstoestand. Wanneer jij je zelfverzekerd voelt, dan heb jij een goed gevoel  over jezelf met een positieve kijk op het leven. Zelfvertrouwen bouwt zich op door ondernemen van actie in dingen die je lastig vindt om te doen, maar deze toch onderneemt door uit je comfort zone te treden. Je zelfvertrouwen zal nooit stabiel zijn. Het leven is namelijk geen aaneenschakeling van successen. 

Natuurlijk zijn deze twee kwaliteiten vaak gelinkt aan elkaar. Als je een goed zelfbeeld hebt, dan is de kans groot dat je een zelfverzekerd persoon bent. Alhoewel jij je ook zelfverzekerd kan voelen in je werk, hobby’s of sport maar toch onzeker kan zijn in andere dingen in het leven.

In een wereld waar (social) media een grote rol speelt in het leven van mensen, speelt onzekerheid een grote rol, vooral bij jonge mensen. Mensen worden in de media geportretteerd met onrealistische idealen van schoonheid en succes waardoor onzekerheid en twijfel wordt gezaaid bij anderen. We kunnen deze alledaagse berichten moeilijk vermijden, maar we kunnen wel de perceptie over onszelf veranderen.

hoe hypnotherapie kan helpen bij zelfvertrouwen

Vaak komt een laag zelfbeeld vanuit de kinderjaren. Onze geschiedenis en relaties met mensen scheppen het beeld dat wij vormen over onszelf. We ontvangen een combinatie van positieve en negatieve berichten wanneer wij opgroeien, maar helaas blijven vaak de negatieve berichten hangen. Het gevoel van niet goed genoeg zijn kan doorgroeien tijdens de volwassen jaren, vooral als pesten een rol heeft gespeeld. Hypnotherapie kan helpen om de negatieve impact uit het verleden te overwinnen en dit te veranderen naar een positieve blik op de toekomst.

Een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen tast ons allemaal op één of andere manier aan maar bij sommige mensen kan het zelfs leiden tot een depressie. Hypnotherapie kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen een boost geven waardoor er meer zelfrespect en zelfwaardering wordt gecreëerd. Hierdoor zal je gedrag veranderen maar ook hoe jij met andere mensen omgaat. Met een positief zelfbeeld kan je namelijk beter omgaan met onzekerheden, maar ook gezondere relaties aangaan (met familie, vrienden, partners) of beter presteren op professioneel vlak.